Η Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ενημερώνει ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέες κοινοποιήσεις TBT/SPS σχετικά με επικαιροποιημένα πρότυπα για τα εξής προϊόντα:

  1. Toys
  2. Electrical lamps
  3. Food - assessment of control system at exporting countries
  4. General - Mandatory standards for production and imports
  5. Glass in building
  6. Moisture content of Wheat
  7. Temporary release of food import

1. Παιχνίδια

2. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

3. Τρόφιμα - αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου στις χώρες εξαγωγής

4. Γενικά - Υποχρεωτικά πρότυπα για την παραγωγή και τις εισαγωγές

5. Γυαλί στα κτίρια

6. Περιεκτικότητα σε υγρασία του σίτου

7. Προσωρινή απελευθέρωση εισαγωγής τροφίμων

Θα βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT: http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search, βάζοντας την χώρα (Egypt) στο σημείο Notifying Member