Το Υπουργείο Εξωτερικών, Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού & Εξωστρέφειας, ενημερώνει για την πρωτοβουλία της Ε.Ε να δημιουργήσει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αντιστοίχισης προς διευκόλυνση ανταλλαγών με την Ουκρανία και βελτίωση λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.