Από την Περιφέρεια Κρήτης μας αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας φορέων, ατόμων, επιχειρήσεων που ήλθαν σε επαφή με τους εκπροσώπους τους στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2018 προκειμένου να τα ενημερωθούν οι επιχειρήσεις - μέλη μας.