Για την Έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – ΟΙV) που αναφέρεται στην παγκόσμια παραγωγή οίνου για το 2019 μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι.

Στην έκθεση αναφέρονατι σταιχεία για την παγκόσμια παραγωγή, την κατανάλωση, τη θέση της Ελλάδας και προβλέψεις για το 2020.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την έκθεση πατώντας εδώ