Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βουκουρέστι μάς ενημερώνει για μελέτη που εκπόνησαν με θέμα τον Κατασκευαστικό κλάδο στη Ρουμανία.

Η μελέτη παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρατηστικά του κλάδου στη Ρουμανία, τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες. Παράλληλα περιέχει χρήσιμες κλαδικές λίστες.

Για να διαβάσετε τη μελέτη παρακαλούμε πατήστε εδώ.