Δημοσιεύεται μελέτη με τίτλο “Greek Tourism Industry Reloaded: Post Pandemic Rebound and Travel Megatrends”.

Η μελέτη έχει ως στόχο να αναδείξει το αποτύπωμα της πανδημίας στον εγχώριο τουριστικό κλάδο, να αξιολογήσει την ταχύτητα και την ένταση της ανάκαμψης και να εμβαθύνει στις κύριες ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να προκύψουν και να οδηγήσουν στην αναμόρφωση του τουριστικού κλάδου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ

Πηγή: ALPHA BANK / Τμήμα Οικονομικών Μελετών