Προγραμματισμός Επενδυτικής Ημερίδας την Παρασκευή 31 Μάρτιος 2017, 09:00 - 17:00 με συμμετοχή επενδυτικού κλιμακίου του Enterprise Greece, στο Σύδνεϋ υπό την αιγίδα της Πρεσβείας και του οικείου Γενικού Προξενείου. (Επικοινωνία: Βαϊανός ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΛΕΝΗΣ, Προϊστάμενος Γρφ. ΟΕΥ Σύδνεϋ).

 

Συμμετοχή επιχειρηματιών, στελεχών του χρηματοοικονομικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην Πολιτεία της Νέας Νοτίου Ουαλίας.

Σημαντική η συμβολή ομογενών ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων από τους κλάδους τραπεζικό, ασφαλιστικό, συμβουλευτικής επιχειρήσεων.