Το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι μέλος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου και στο πλαίσιο αυτό θα βρείτε παρακάτω δύο συνδέσμους που σας δίνουν πρόσβαση στι δράσεις που έγιναν πρόσφατα ή σχεδιάζονται καθώς και νέα που αφοούν το Ελληνο-Ιταλικό επχειρείν.

Για το newsletter αρ. 2 παρακαλούμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://mailchi.mp/b7389723890a/e-3771137?e=31157ee54e

 

Για το newsletter αρ. 3 παρακαλόύμε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://mailchi.mp/f96c3dcdd5cd/e-3771161?e=31157ee54e