Αποτελέσματα 1ου Webinar Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου με θέμα τις αγορές της Αιγύπτου και του Ιράκ

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Webinar που διοργάνωσε το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο με κύριους ομιλητές  τους Έλληνες Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Αίγυπτο, κ. Παντελή Γκάσιο, και στο Ερμπίλ/Ιράκ, κ. Ευάγγελο Δαϊρετζή.

Κατά τη διάρκεια του webinar, πραγματοποιήθηκε χρήσιμη και εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς και μια πλούσια και εκτεταμένη συνεδρία ερωταπαντήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων εταιρειών / οργανισμών και των παρουσιαστών.

Για την παρουσίαση της αγοράς της Αιγύπτου παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για την παρουσίαση της αγοράς του Ιράκ παρακαλούμε πατήστε εδώ.   

Το εν θέματι διαδικτυακό σεμινάριο αποτελεί το πρώτο μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων που στοχεύουν στην εκμετάλλευση της περιόδου κατά την οποία δεν επιτρέπονται μαζικές συγκεντρώσεις λόγω της πανδημίας, προκειμένου να ενημερωθούν και να εξοπλιστούν οι ελληνικές και αραβικές εταιρείες με εργαλεία για σωστή και επιτυχημένη προσέγγιση των αντίστοιχων αγορών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις και να αυξήσει το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού κόσμου.