Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας (Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας), ενημερώνει για τη Διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Επίπλων “La Maison Expo 2023” που θα λάβει χώρα στη Ντόχα από 09 έως 13 Μαίου 2023.