Πληροφορίες και Δήλωση Συμμετοχής στο παρακάτω σύνδεσμο:

2ο Πανελλήνιο Φόρουμ Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας  Ελλάδας - Ινδίας