Διοργάνωση Ημερίδας για Global Gateway Strategy στην Αθήνα ( 30/11/2023)