Σεμινάρια εξωστρέφειας απο το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου"

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) μάς ενημερώνει για το παρακάτω εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο οποίο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.), η κεντρική εξαγωγική οργάνωση της χώρας, είναι δικαιούχος φορέας πιστεύουμε πως θα ενδιαφέρει τις εταιρείες - μέλη σας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 865 εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), από όλη την Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε καταρτιζόμενο
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων http://www.pse.gr την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος (με την Αναλυτική Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, τα Δικαιολογητικά κ.λπ.), καθώς και να προχωρήσουν στην υποβολή Αίτησης συμμετοχής. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210 5221515, 210 5228929.

Καταληκτική ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2020 - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Δωρεάν σεμινάριο για τις εξαγωγές από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Διεξοδική ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες σωστής παραγωγής και προετοιμασίας για επιτυχημένες και κυρίως ασφαλείς εξαγωγές προϊόντων προσφέρει το σεμινάριο που διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ το Επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».

Το σεμινάριο, διάρκειας 8 ωρών, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το ENTERPRISE GREECE στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου από 10.00 έως 18.00 και με την ολοκλήρωσή του θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Απευθύνεται κυρίως σε εν δυνάμει εξαγωγείς και σε εξαγωγείς που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη διεθνή αγορά, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις για μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια, ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα, καθυστερήσεις και κυρίως απώλειες χρημάτων.

Το ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο είναι δομημένο με τρόπο ώστε, να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των εν δυνάμει εξαγωγέων στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας, χωρίς άσκοπες θεωρητικές προεκτάσεις.

«Θέλουμε όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τις εξαγωγές να έχουν σωστή και έγκυρη ενημέρωση, καθώς υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και ως εκ τούτου αρκετοί κίνδυνοι για τους ανυποψίαστους» τονίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης και συμπληρώνει ότι «η εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων αποτελεί διαρκή στόχο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για τον οποίο εργαζόμαστε σε πολλές κατευθύνσεις και με σημαντικά αποτελέσματα».

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θ’ αναλυθούν ενδεικτικά τα παρακάτω θέματα:

 • Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (design, συσκευασία, ετικέτα, πιστοποιήσεις)
 • Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
 • Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων
 • Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές
 • Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους
 • Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών
 • Διεθνείς Εκθέσεις (τρόποι επιλογής Έκθεσης & βήματα οργάνωσης)
 • Β2Β συναντήσεις & τρόποι σωστής προετοιμασίας
 • Τρόποι συζήτησης με υποψήφιους πελάτες
 • Κατάρτιση εμπορικών συμφωνιών
 • Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία
 • Τρόποι παράδοσης – χρήση διεθνών εμπορικών όρων
 • Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες
 • Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών
 • Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών
 • Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών
 • Ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες - έλεγχος & πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για άντληση στοιχείων
 • Αξιοποίηση εμπορικών ακολούθων

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις:

 1. Προϋποθέσεις επιτυχούς εξαγωγικής προσπάθειας και ο ρόλος του enterprise Greece
 2. Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες
 3. Σωστά Βήματα.

 

Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες

Πιστοποιημένα αγγλικά Bulats - Έναρξη: 20/03/2017

Ένα νέο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους είναι ήδη γνώστες της αγγλικής γλώσσας και επιθυμούν πιστοποίηση στο Bulats (αντίστοιχο πτυχίο Lower - Proficiency)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επανάληψη και o εμπλουτισμός προηγούμενης γνώσης αγγλικών.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν επιχειρηματική ορολογία τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Η κατανόηση της γλώσσας και η σωστή έκφραση ιδεών και προσωπικών απόψεων, η διαχείριση επαγγελματικών συζητήσεων και η βελτίωση της ορολογίας είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που θα επιτευχθούν στο σεμινάριο.Με αυτό το σεμινάριο σας δίνεται η δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις μέσω του Bulats. Tο πτυχίο που θα αποκτήσετε δίνοντας τις απαιτούμενες εξετάσεις είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. Η πιστοποίηση γίνεται σε όλα τα επίπεδα από (Β1 έως Γ2 αντίστοιχο πτυχίο Lower - Proficiency). Οι εξετάσεις είναι αυτοπροσδιοριζόμενες, δηλαδή οι ορθές απαντήσεις αυξάνουν το επίπεδο δυσκολίας των εξετάσεων και αντίστροφα. Επίσης οι εξετάσεις διενεργούνται σε συχνά χρονικά διαστήματα και η διάρκεια τους μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 90 λεπτά. Η εξέταση χωρίζεται σε ακουστικό μέρος και μέρος κατανόησης κειμένου, δηλαδή κατανόηση λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα: Πιστοποιημένα αγγλικά Bulats - Έναρξη: 20/03/2017

Μάθετε να μιλάτε, να γράφετε, και να διαβάζετε στα Γερμανικά. Έναρξη: 13/03/2017

Ένα νέο σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν ν’ αποκτήσουν βασικές γνώσεις Γερμανικών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της γλώσσας και η σωστή έκφραση ιδεών και προσωπικών απόψεων, η διαχείριση λεπτομερειών σε επαγγελματικές συζητήσεις και σε γραπτά κείμενα, καθώς επίσης η εκμάθηση και βελτίωση της ορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα: Μάθετε να μιλάτε, να γράφετε, και να διαβάζετε...

Μαθήματα υπολογιστών με πιστοποίηση - Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη. 20/03/2017

Αποκτήστε την πιστοποίηση που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο στις 5 ενότητες (word-excel-windows-internet-powerpoint)

Πρακτική εξάσκηση με ένα H/Y ανά μαθητή
Ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή
Καταξιωμένοι εισηγητές με μεγάλη εμπειρία
40 ώρες εξάσκησης σε αίθουσα υπολογιστών
Δυνατότητα κατ ιδίαν εξάσκησης και επιπλέον χρήσης των υπολογιστών
Χαμηλά δίδακτρα εξέτασης που περιλαμβάνονται στην τιμή
Αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ, το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εγγυημένη επιτυχία που αγγίζει το 100%
Αποκτήστε ένα βασικό εφόδιογια την αγορά εργασίας
Ενότητες σεμιναρίου:

Χρήση υπολογιστή - windows
Χρήση internet και outlook
Word
Excel
PowerPoint
Κόστος προγράμματος: 185€ ανά συμμετοχή για το σεμινάριο και 65€ το κόστος εξετάσεων, επανεξέτασης και πιστοποίησης σε όλες τις ενότητες συνολικά

Χρόνος Διεξαγωγής: Το τμήμα θα διεξαχθεί από τις 20/03/17 έως τις 26/04/17 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απογευματινές ώρες (17.00-22.00) και θα έχει συνολική διάρκεια 70 ώρες.

Διαβάστε περισσότερα: Μαθήματα υπολογιστών με πιστοποίηση - Κάθε...

Εργαλεία Social Media Marketing - Έναρξη: 25/02/2017

Γνωρίζετε με πιο τρόπο μπορείτε να προβάλετε την επιχείρησή σας στο διαδίκτυο;
Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Ξέρετε τι πρέπει να προσέξετε όταν επιλέγετε διαφήμιση στο google;
Αυτά και άλλα πολλά θα τα μάθετε στο σεμινάριο «Social Media Marketing».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, στελέχη marketing και διαφημιστικών εταιριών καθώς και σε υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων. Απευθύνεται επίσης σε όσους αναζητούν τρόπους να προωθήσουν τα προϊόντα τους με μικρό κόστος, αξιοποιώντας την δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαβάστε περισσότερα: Εργαλεία Social Media Marketing - Έναρξη:...

Βασικές γνώσεις συναλλαγών στην κινεζική γλώσσα - Έναρξη: 06/03/2017

Σας φαίνονται... κινέζικα; Το Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σας δίνει τη λύση. Αποκτήστε βασικές γνώσεις καθημερινής επικοινωνίας και συναλλαγών μέσα σε 30 ώρες με πολύ χαμηλό κόστος!

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση της κινεζικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινούς διαλόγους και να εκφράζουν απλές ανάγκες και επιθυμίες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της γλώσσας και η σωστή έκφραση ιδεών και προσωπικών απόψεων, η διαχείριση λεπτομερειών σε επαγγελματικές συζητήσεις και σε γραπτά κείμενα, η δυνατότητα σύνταξης επαγγελματικών επιστολών, αναφορών, καθώς επίσης η εκμάθηση και βελτίωση της ορολογίας.

Διαβάστε περισσότερα: Βασικές γνώσεις συναλλαγών στην κινεζική γλώσσα...