Η Ελληνική Πρεσβεία του Καναδά, Γραφείο ΟΕΥ της Οττάβα, ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση που συνέταξε αναφορικά με τις Εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Καναδά το 2022