Επικαιροποιημένη μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με στοιχεία της ισπανικής αγοράς νωπών φρούτων και λαχανικών, της παραγωγής, του εξωτερικού εμπορίου και του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ισπανίας.