Ο ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), ενημερώνει ότι έγινε δεκτή η  Αίτηση καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος » για προϊόντα της κλάσης 12 από τον EUIPO, που αφορά απεικονιστικό κοινοτικό  σήμα με το λεκτικό «AEGEAN YACHT 1976 YACHT BUILDING YACHT BROKERAGE YACHT CHARTER» BROKERAGE YACHT CHARTER» για προϊόντα της κλάσης 12, ήτοι μεταξύ άλλων, πλοία και μηχανήματα κίνησης στο νερό.