Το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Νότιο Κορέα μας ενημερώνει με αντίστοιχα έγγραφρα / εκθέσεις για τα παρακάτω:

α) Συστάσεις προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις (για περισσότερα πατήστε εδω)

β) Διαδικασίες εισαγωγής τροφίμων - ποτών (για περισσότερε πατήστε εδώ)

γ) Επιχειρηματικός Οδηγός Ν. Κορέας (για περισσότερα πατήστε εδώ)