Για τον κλάδο των Αλκοολούχων Ποτών στην Τουρκία μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Στη σχετική του έκθεση, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ, συμπεριλαμβάνει παρουσίαση του κλάδου, προσφορά και ζήτηση των συγκεκριμένων προϊόντων, το εξωτερικό εμπόριο καθώς και πληροφορίες για τις διαδικασίες εισαγωγής, τις δασμολογκές και άλλες επιβαρύνσεις.