Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς ενημερώνει για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των Κρατικών Προμηθειών.

Για να ενημερωθείτε σχετικά παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Μόσχα

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ