Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σεούλ μάς ενημερώνει για την  Έρευνα Αγοράς Μελιού Νοτίου Κορέας 2021 που διενήργησαν. Σε αυτήν αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς, οι ελληνικές εξαγωγές και ανταγωνισμός στη Ν. Κορέα.

Για να διαβάσετε την Έρευνα Αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.