Συμβουλές

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - 30.04.2024, 14.00-16.00 (CET) / Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ ανακοινώνει ότι  η  Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Νότια Αφρική,

ενημερωσε ότι στις 30.04.2024, ώρα 14.00 - 16.00 (CET)

θα λαβει χώρα διαδικτυακή δίωρη παρουσίαση 

με θέμα "Ενημερωτική συνάντηση για στρατηγικά projects στον τομέα Critical Raw Materials".


Webex Link σύνδεσης : 

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=m71cf27685aee6638b1699c342a144e94

 

Η διαδικτυακή συνάντηση είναι απότοκος της υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διοργανώσει τον τρόπο επιλογής των στρατηγικών projects που θα υποστηρίξει παγκοσμίως (και βέβαια και στην Υποσαχαρική Αφρική).

Εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, θα παρουσιάσουν πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και επιλογής στρατηγικών projects.

Για ολοκλήρωση της εικόνας σημειώνουμε ότι στις 11.04.2024, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής  (από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) της νομοθεσίας European Union Critical Raw Material Act / CRMA, η οποία θα ισχύσει μετά την παρέλευση 20 ημερών από την ημέρα δημοσίευσής της στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Συμπληρωματικά, σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στο Minerals Security Partnership Forum (Q&A on the Minerals Security Partnership Forum (europa.eu), από κοινου με ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γέρμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Νότιος Κορέα, ΗΒ. To Forum αποσκοπεί στη διασύνδεση μεταξύ χωρών-παραγωγών και χωρών - καταναλωτών κρίσιμων πρώτων υλών (απαραίτητων, κυρίως, σε θέματα πράσινης ενέργειας).

Τυχόν ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες παρακαλούνται για συμμετοχή στο Webinar.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Κανάλια Διανομής Τροφίμων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υπoθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ ενημερώνει με σχετικό σημείωμα για τα κανάλια διανομής τροφίμων στη Νότια Αφρική.  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων για την Αίγυπτο, Ιανουάριος 2024 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Κάϊρο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάϊρο ενημερώνει για το Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων στην Αίγυπτο, Ιανουάριος 2024.

NOTIA AΦΡΙΚΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ στον ΤΟΜΕΑ των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ ενημερώνει για Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στον Τομέα των Τεχνολογικών Υπηρεσιών. 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Νέα ρύθμιση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Αίγυπτο στο μητρώο εισαγωγέων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Κάιρο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κάιρο ενημερώνει για τη  νέα ρύθμιση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Αίγυπτο στο μητρώο εισαγωγέων και τροποποίηση της μέχρι τώρα ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία απαιτούνταν η συμμετοχή Αιγύπτιου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τουλάτχιστον 51% προκειμένου να μπορεί να εισάγει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με νόμο που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 29/10/2023 καταργείται η προηγούμενη διάταξη του Ν. 121/1982, όπως είχε τροποποιηθεί από τον μέχρι τώρα ισχύοντα Ν. 7/2017, περί υποχρεωτικότητας συμμετοχής Αιγύπτου μετόχου ή συνεργάτη με ποσοτό τουλάχιστον 51% σε αλλοδαπή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο προκειμένου αυτή να εγγραφεί στο μητρώο εισαγωγέων. Σύμφωνα με τον νέο Νόμο (Ν. 173/29.10.2023) καταργείται εντελώς η σχετική διάταξη και εισάγεται η δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο εισαγωγέων κάθε είδους αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένης στην Αίγυπτο (μετοχικής εταιρείας, περιορισμένης ευθύνης, ή και ανώνυμης εταιρείας).

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη η οποία ουσιαστικά απαλλάσσει από την υποχρέωση εξεύρεσης εγχώριου συνεργάτη.

ΜΑΡΟΚΟ: Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Μαρόκου και Ελλάδας-Μαυριτανίας για το έτος 2023 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ραμπάτ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας ενημερώνει για τα Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Μαρόκου και Ελλάδας-Μαυριτανίας για το έτος 2023

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Ετήσια Έκθεση Οικονομίας Αιγύπτου και Διμερών Εμπορικών Σχέσεων Οικ. Έτους 2022/2023 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Κάϊρο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Κάιρο ενημερώναι για την Ετήσια Έκθεση Οικονομίας Αιγύπτου και Διμερών Εμπορικών Σχέσεων οικ. έτους 2022/2023.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Αγορά Οίνου / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ ενημερώνει για την αγορά οίνου στη Νότια Αφρική

MOZAMBIKH: Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έρευνα της ΕΕ για δυσκολίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στη χώρα / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Γιοχάνεσμπουργκ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ ενημερώνει για την εξής έρευνα:

Η ΕΕ ενόψει και της διεξαγωγής του 1ου EU -Mozambique Business Forum (Maputo 23-24.11.2023), με θέμα "Creating Business Opportunities" διεξάγει έρευνα με σκοπό την καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις της ΕΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με τη Μοζαμβίκη.

Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη  χώρα, καλούνται να λάβουν μέρος στην έρευνα της ΕΕ στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUinvestmentMozambique.

Η έρευνα διεξάγεται ανώνυμα και τηρεί τη διαδικασία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στην έρευνα είναι 30.11.2023.

Η συμμετοχή και ελληνικών επιχειρήσεων είναι σημαντική προκειμένου να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων.

ΑΛΓΕΡΙΑ: Έκδοση πιστοποιητικού Halal για εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα στην Αλγερία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Αλγέρι

ΘΕΜΑ: Εκδοση πιστοποιητικού Halal για εξαγόμενα ελληνικά προιόντα στην Αλγερία
 
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία; της Ελλάδας στο Αλγέρι ενημερώνει ότι σύμφωνα με το αλγερινό Υπουργείο Εξωτερικών, οι Ελληνες εξαγωγείς, για τα προϊόντα των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό halal για την είσοδό τους στην αλγερινή αγορά, θα πρέπει να απευθύνονται στο Μεγάλο Τζαμί του Παρισιού στον αρμόδιο για την Ελλάδα κ. Abdelkader MEKRI, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .
 
Υπενθυμίζεται ότι στον πλέον πρόσφατο διαθέσιμο κατάλογο προιόντων, για την εισαγωγή των οποίων στην Αλγερία, απαιτείται το εν λόγω πιστοποιητικό, περιλαμβάνοντα::κρέας και προϊόντα κρέατος, έλαια και ζωικά λίπη, προϊόντα ζαχαροπλαστικής συμπεριλαμβανομένης της σοκολάτας, γλυκά και μπισκότα, πρόσθετα τροφίμων, γάλα και παρασκευάσματα αυτού, τυριά για χρήση στην βιομηχανία τροφίμων, βρεφικές τροφές, πυτιά τυροκομίας, τεχνητά αρώματα.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Παράταση μη υποχρέωσης πιστοποίησης Halal για όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καϊρου

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο ενημερώνει ότι: "Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, ενημερώνουμε ότι η Αίγυπτος στις 8 Αυγούστου 2023 κοινοποίησε στον ΠΟΕ την παράταση της χρονικής περιόδου κατά την οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Αίγυπτο προϊόντων γάλακτος και όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων χωρίς την απαίτηση πιστοποιητικού Halal. Η παράταση θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (ως τελική ημερομηνία άφιξης στα αιγυπτιακά λιμάνια).

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής κοινοποίησης."