Ετήσια έκθεση του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Καϊρο σχετικά με την αιγυπτιακή οικονομία και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδος με την Αίγυπτο το 2019. Στην ανάλυση  έχουν περιλάβει και όσα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα αναφορικά με τις εξελίξεις στη μέχρι τώρα διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Για να διαβάστε την έκθεση παρακαλούμε πατήστε εδώ