Συμβουλές

Ολλανδία: Η Αγορά των Γαλακτοκομικών Προϊόντων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει έρευνα με θέμα την Αγορά των Γαλακτοκομκών Προϊόντων στην Ολλανδία.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το παραγωγικό περιβάλλον, την κατανάλωση των γαλακτοκομικών στην Ολλανδία, το εμπόριο των προϊόντων αυτών στην Ολλανδία καθώς και για το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ολλανδίας.

Τέλος γίνεται αναφορά στις προοπτικές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της Ολλανδίας.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γαλλία: Ετήσια Οικονομική Έκθεση και Εμπορικές Σχέσεις Γαλλίας - Ελλάδας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει για την Οικονομία της Γαλλίας και για την αναάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Γαλλίας - Ελλάδας.

Για να διαβάσετε το κείμενο της Έκθεσης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τηλεδιάσκεψη στις 30/06/2021 για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μάς ενημερώνουν για τηλεδιάσκεψη με θέμα τις απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής / εισόδου εμπορευμάτων.

Παραθέτουμε τη σχετική ενημέρωση όπως επίσης και τους συνδέσμους για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι την τηλεδιάσκεψη στις 30 Ιουνίου 2021στις 4:30 μ.μ

 

Σε συνέχεια οδηγιών της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης που έχουν ήδη
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
<https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/Infographie_BREXIT_Export_E
N.PDF
>  σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων
εξαγωγής/εξόδου από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές
προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας, σας διαβιβάζουμε
κατωτέρω πρόσκληση της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης σε σχετική
τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα (Ελλάδας)
4:30 μμ-6:30 μμ με αντικείμενο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την
ομαλή ολοκλήρωση των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποστέλλονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω γαλλικών
τελωνείων εξόδου.
 


 
Microsoft Teams MeetingJoin the meeting on your computer or on your mobile app

Click here to join the meeting
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00
YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a8f6e
2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f813ce-4c55-4691-bf1d-a2
7b1ba67f98%22%7d>Find out more <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>  | Meeting options
<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e3f813ce-4c55-4691-
bf1d-a27b1ba67f98&tenantId=88a8f6e2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd&threadId=19_

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;messageId
=0&language=fr-FR>

Ολλανδία: Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει Έρευνα Αγοράς για το Ελληνικό Ελαιόλαδο και τις Ελιές στην Ολλανδία και τις προοπτικές των δύο προϊόντων να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική έρευνα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

          Διαδικτυακή Πϋλη ΥΠΕΞ Agora

Ουγγαρία: Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη μάς αποστέλλει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Ουγγαρία.

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται γενικά στοιχεία, περιγράφεται η οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο, αναλύεται η οικονομία ανά τομέα δραστηριότητας, αναφέρονται στοιχεία για τις διμερείς σχέσεις Ουγγαρίας - Ελλάδας, το εμπορικό ισοζύγιο και τις συναλλαγές, τα ελληνικά προϊόντα στην Ουγγαρία και τα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα και τέλος εξάγονται συμπεράσματα. 
 
 Για να διαβάσετε συνολικά την Έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γερμανία: Αύξηση Ελληνικών Εξαγωγών στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη  Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή  σημειώθηκε  αύξηση κατά 4,6% των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία για το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, φθάνοντας στα 2,4 δις ευρώ.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για διάφορες χρήσιμες επαφές / διευθύνσεις στη Γερμανία για τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ιταλία: Έρευνα Προϊόντων Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο ΜΙλάνο

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο ΜΙλάνο μάς ενημερώνει για την αγορά των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιταλία. Όπως αναφέρουν:

"Η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής ιχθύων και θαλασσινών στην Ιταλία, το 2018 ανήλθε στα € 1,51 δις, το 2019 στα €1,41 δις και το 2020 στα €1,36 δις. Η παραγωγή αφορά σε δυο κλάδους: στον κλάδο της αλιείας (65%) και στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (35%). Το 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η αξία της παραγωγής του κλάδου της αλιείας άγγιξε τα €898,1 εκ. (-7,11% σε σχέση με το 2019) ενώ η αξία της παραγωγής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας τα €466 εκ. (+ 6,12% σε σχέση με το 2019)".

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ

Γαλλία: Σταδιακή Κατάργηση των Πλαστικών Συσκευασιών μίας Χρήσης / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει ότι καθως οι πλαστικές συσκευασίες προϊόντων που διατίθενται στην αγοράτης Γαλλίας  κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε 2,2 εκ. τόνους και η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αυτών είναι ανεπαρκής και το ποσοστό ανακύκλωσής τους κρίνεται αρκετά χαμηλό, στο 27%, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Γαλλία έθεσε ως στόχο τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως το 2040, μέσω του Νόμου κατά της σπατάλης για μία κυκλική οικονομία της 10ης Φεβρουαρίου 2020 (Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). Ο Νόμος εισάγει νέες διατάξεις με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης και την προώθηση της ανάπτυξης επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων συσκευασιών, προβλέποντας ότι κάθε 5 έτη θα ορίζονται με Διάταγμα εθνικοί στόχοι για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Réduire-Réutiliser-Recycler) των πλαστικών συσκευασιών. Το πρώτο διάταγμα ‘3R’, όπως αποκαλείται, για την περίοδο 2021-2025 δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2021.

Οι στόχοι που ορίζονται στο πρώτο αυτό Διάταγμα 3R καθορίστηκαν με βάση μία μελέτη, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (οικονομικοί παράγοντες, βιομηχανικά τεχνικά κέντρα, ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, τοπικές κοινότητες). Το Διάταγμα θέτει τρεις στόχους για την περίοδο 2021-2025:

  1. Στόχος μείωσης κατά 20% στις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης έως το τέλος του 2025, από το οποίο τουλάχιστον το ήμισυ θα επιτευχθεί μέσω επαναχρησιμοποίησης.
  2. Στόχος για 100% μείωση των ‘περιττών’ πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης, όπως πλαστικές κυψέλες γύρω από μπαταρίες και λαμπτήρες, μέχρι το τέλος του 2025.
  3. Στόχος για ανακύκλωση του 100% των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει ότι οι πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά θα είναι ανακυκλώσιμες, δεν θα δυσχεραίνουν τη διαδικασία διαλογής και δεν θα περιέχουν ουσίες ή στοιχεία που ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση του ανακυκλωμένου υλικού.

Η πλήρης κατάργηση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μια ισχυρή κοινωνική προσδοκία των καταναλωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της CITEO (μη κερδοσκοπική εταιρεία ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε από εταιρείες του τομέα της μαζικής κατανάλωσης και διανομής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών τους), σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τις συσκευασίες, οι Γάλλοι εμφανίζονται πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο που καταναλώνουν, προτιμώντας μικρότερες συσκευασίες. Ομοίως, 7 στους 10 καταναλωτές εμφανίζονται να προτιμούν τα χύμα φρούτα και λαχανικά από τα προ-συσκευασμένα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Νόμος για το Κλίμα και την Ανθεκτικότητα, που βρίσκεται υπό εξέταση στο γαλλικό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει μέτρα που αντικατοπτρίζουν αυτήν την επιθυμία και στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης συσκευασιών, όπως η υποχρέωση των μεγάλων και μεσαίων καταστημάτων διανομής να αφιερώνουν το 20% των χώρων πωλήσεων σε χύμα προϊόντα έως το 2030 και επιστροφή της τιμής της επιστρεφόμενης γυάλινης συσκευασίας.

Προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση των ‘3R’ και να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, το κράτος αναπτύσσει επίσης δράσεις υποστήριξης με εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες και επαγγελματικές ομοσπονδίες. Για παράδειγμα, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη αναλάβει εθελοντική δέσμευση, υπογράφοντας με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το Εθνικό Σύμφωνο για τις Πλαστικές Συσκευασίες (Pacte national sur les emballages plastique) και πιο πρόσφατα τον Χάρτη για την παράδοση έτοιμου φαγητού (Charte de la restauration livrée).

Τέλος, το γαλλικό σχέδιο ανάκαμψης France Relance προβλέπει ότι 226 εκ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών έως το 2022, εκ των οποίων 40 εκ. ευρώ προορίζονται ειδικά για το 2021-2022 για την υποστήριξη δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και μείωσης ή αντικατάστασης πλαστικών συσκευασιών.

Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Βελγίου / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στις Βρυξέλλες

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς αποστέλλει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 για το Βέλγιο.

Σε αυτήν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία του Βελγίου, το Διμερές Εμπόριο Βελγίου - Ελλάδας, τον απολογοσμό των δράσεων οικονομικής διπλωματίας και τέλος αναφέρονται τα συμπετάσματα / προτάσεις του Γραφείου για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδω

Ολλανδία: Περιπτώσεις εξαπάτησης από υποτιθέμενες ολλανδικές εταιρείες / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους. Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.

- Hamminga Machine B.V. (https://hammingamachine.com/)

- Treviso BV (https://trevisobv.com/)

- NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/)

- NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/)

- La-Ja Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/)

 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω "εταιρείες" δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970... . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους "μηχανή-με-μηχανή" (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης συνιστά εκ νέου στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουν την αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου τους. Επίσης, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης μπορεί να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας.

 

Γραφείου ΟΕΥ Χάγης

EMBASSY OF GREECE IN THE HAGUE
Office for Economic & Commercial Affairs
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Tel. +31 (0) 70 3561199
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.