Συμβουλές

Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις αλλαγές και τι πρόκειται να ισχύσει σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Αυστρία: Ετήσια Έκθεση για το 2019 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Βιέννη

Το Γραφείο Οκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βιέννη μάς αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει για το 2019. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά της Αυστρίας και για τις προοπτικές συγκεκριμένων προϊόντων να διεισδύσουν στην αυστριακή αγορά.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης για την Αγορά της Αυστρίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Λονδίνο: Νέα μέτρα του ΗΒ κατά της παχυσαρκίας και πιθανές επιπτώσεις σε εξαγωγές ελληνικών τροφίμων - ποτών

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τη νέα στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της παχυσαρκίας και τις πιθανές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

Για να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

Γαλλία: Έρευνα για την Αγορά Καλλυντικών και Προϊόντων Αρωματοποιϊας

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει ότι εκπόνησε έρευνα αγοράς για τη γαλλική αγορά καλλυντικών και προϊόντων αρωματοποιίας.

Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή και τις εξαγωγές καλλυντικών και προϊόντων αρωματοποιίας από τη Γαλλία, την κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα (ανταγωνισμός), καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων αρωματοποιίας.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική έρευνα, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Σουηδία: Αύξηση Ελληνικών Εξαγωγών κατά το Α' πεντάμηνο 2020

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Στοκχόλμη μάς ενημερώνει για την πορεία του εμπορικού ισοζυγίου Ελλάδας - Σουηδίας από τον Ιανουάριο έως τον Μάϊο 2020. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η αύξηση που παρουσίασαν οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τη Σουηδία τη στιγμή που οι αντίστοιχες εξαγωγές της Σουηδίας προς την Ελλάδα μειώθηκαν.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική πληροφόρηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Στοκχόλμη

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

Σερβία: Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου και Αγρο-Βιομηχανίας

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βελιγράδι μάς ενημερώνει για Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου και την Αγρο-Βιομηχανία στη Σερβία. Στο κείμενο της έρευνας συμπεριλαμβάνονται χρήσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, για τα κανάλια διανομής κ.α.

Για να διαβάσετε το κείμενο της σχετικής έρευνας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βελιγράδι

Γερμανία: Στοιχεία για τον κλάδο τροφίμων - ποτών, στατιστικά στοιχεία για τα τυροκομικά, πληροφορίες για τα φρούτα

Τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Μόναχο και στο Βερολίνο μάς δίνουν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τα ακόλουθα:

κλάδος τροφίμων - ποτών (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

στατιστικά στοιχεία για τα τυροκομικά προϊόντα (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

στοιχεία για τα φρούτα (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Μόναχο

          Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βερολίνο

          Διαδικτυακή Πύλη Agora στο ΥΠΕΞ 

 

Βέλγιο: Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία του Βελγίου και των Διμερών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων της Ελλάδας με το Βέλγιο. 

Για να διαβάσετε την Έκθεση, παρακαλο΄με πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

Λονδίνο: Διαδικασίες και Προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μ. Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. μετά την 01/01/2021 - Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Διαδικασίες και Προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μ. Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. μετά την 01/01/2021 - Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Όπως μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο, "οι διαδικασίες εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021 θα αναπτυχθούν σε τρία στάδια από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 1η Ιουλίου.

Εξαγγέλθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας εν όψει της εξόδου της από την ΕΕ με το πέρας της μεταβατικής περιόδου την 31/12/2020 και θα εφαρμοσθούν εάν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνοδευτεί από νέα μελλοντική συμφωνία που ενδεχομένως θα ρυθμίζει πολλές από τις εξαγγελθείσες διαδικασίες και προϋποθέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΒ με διαφορετικό τρόπο.

Οι εν θέματι διαδικασίες δεν είναι εξαντλητικές, στο μέτρο που αφήνουν κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν με συμπληρωματικές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους".

 

Για να διαβάσετε την αναλυτική ενημέρωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ολλανδία: Μελέτη για τη Λιανική Αγορά Τροφίμων

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για τη Μελέτη που διενεργήθηκε στη Λιανική Αγορά Τροφίμων της Ολλανδίας.

Στη Μελέτη συμπεριλαμβάνονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διάρθρωση της λιανικής αγοράς τροφίμων στην Ολλανδία και εξάγονται συμπεράσματα για τις προοπτικές των ελληνικών προϊόντων σε αυτήν.

Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Χάγη

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του Υπουργείου Εξωτερικών  

 

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βερολίνο: Διμερείς Σχέσεις με τη Γερμανία και Επιχειρηματικός Οδηγός

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο βερολίνο μάς αποστέλλει:

α) την Ετήσια Έκθεση 2019 για την Οικονομία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και τις Ελληνο-Γερμανικές Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις 

β) Επιχειρηματικό Οδηγό 2020 για τους Έλληνες επιχειρηματίες στη Γερμανία

 

Για να διαβάσετε τα αρχεία, παρακαλούμε πατήστε αντίστοιχα πάνω στον υπερσύνδεσμο.

Τα στοιχεία του Γραφείου Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο είναι:

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Kurfürstendamm 185, D-10707, Berlin
Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.