Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα ενημερώνει ότι με την υπ΄αρ. 1173 από 20.07.2023 Κυβερνητική Απόφαση διαμορφώθηκαν οι νέοι εισαγωγικοί δασμοί.