Για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2017 καθώς και για τις διμερείς σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου - Ελλάδας, μας ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο.  

Για να διαβάσετε όλο το κείμενο της έκθεσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ.