Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει για τα καταναλωτικά πρότυπα στη Γαλλία.

Για να διαβάσετε τις λεπτομέρειες παρακαλούμε πατήστε εδώ