Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη αποστέλλει οδηγό επιχειρείν στην Ολλανδία για το 2018.

Για να διαβάσετε το κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.