Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για την εφαρμογή του νέου γερμανικού νόμου περί Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών.

Για να διαβάσετε περιληπτικά τι ισχύει, παρακαλούμε πατήστε εδώ.