Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο ανάλογα με τις πιθανές εξελίξεις ως προς την προοπτική εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ. 

Για το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε, πατήστε εδώ