Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει για την αγορά οίνου στη Γαλλία.

Για να διαβάσετε λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη θέση των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία μπορείτε να πατήσετε εδώ.