Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας σο Ζάγκρεμπ μάς αποστέλλει την Ετήσια έκθεση για την οικονομία της Κροατίας και τις εμπορικές συναλλαγές Κροατίας - Ελλάδας.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και να πληροφορηθείτε για τις δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά προϊόντα να εισέλθουν στην αγορά της Κροατίας, παρακαλούμε πατήστε εδώ