Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για την προκήρυξη κρατικών διαγωνισμών, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά εδώ.

Σημειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αρμόδιος φορέας για τον διαγωνισμό και η επικοινωνίας θα γίνεται απευθείας μαζί τους.