Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση 2019 για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά τη συγκεκριμένη έκθεση.