Τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Μόναχο και στο Βερολίνο μάς δίνουν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τα ακόλουθα:

κλάδος τροφίμων - ποτών (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

στατιστικά στοιχεία για τα τυροκομικά προϊόντα (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

στοιχεία για τα φρούτα (παρακαλούμε πατήστε εδώ)

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Μόναχο

          Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Βερολίνο

          Διαδικτυακή Πύλη Agora στο ΥΠΕΞ