Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για τη Μελέτη που διενεργήθηκε στη Λιανική Αγορά Τροφίμων της Ολλανδίας.

Στη Μελέτη συμπεριλαμβάνονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διάρθρωση της λιανικής αγοράς τροφίμων στην Ολλανδία και εξάγονται συμπεράσματα για τις προοπτικές των ελληνικών προϊόντων σε αυτήν.

Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Χάγη

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του Υπουργείου Εξωτερικών