Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθεσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για έρευνα αγοράς στον κλάδο του Ελαιολάδου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για  Έρευνα αγοράς για τον κλάδο του ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφορά τους παρακάτω κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας:

- 1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- 1510 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509

 

Για να διαβάσετε αναλυτικά την έρευνα παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Λονδίνο

          Διαδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ