Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι εκπόνησε έρευνα αγοράς που εκπόνησε έρευνα αγοράς  για τη γαλλική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής.

Η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία για την εγχώρια παραγωγή και τον κύκλο εργασιών της γαλλικής αγοράς, τις εξαγωγές συμπληρωμάτων διατροφής από τη Γαλλία, την κατανάλωση, τις εισαγωγές που πραγματοποιεί η χώρα, τα δίκτυα διανομής συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα, παρακαλούμε πατήστε εδώ