Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Πράγα μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της Τσεχίας και τις Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις της με την Ελλάδα.

Επιπλέον υπάρχει στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Στατιστικό Παράρτημα Εισαγωγών - Εξαγωγών στην Τσεχία.