Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Βέρνη μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση 2021 για την Οικονομία της Ελβετίας και τις Διμερείς Σχέσεις με την Ελλάδα.