Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Σερβίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων της Σερβίας και της Ελλάδας.