Έρευνα Αγοράς Μελιού στις Η.Π.Α.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

 

Για το πλήρες κείμενο, όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις τελευταίες εξελίξεις και τις προοπτικές εξαγωγής σχετικά με το μέλι στην αγορά των Η.Π.Α. πατήστε εδώ