Όπως μάς ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στην Οττάβα του Καναδά, στις 15 Ιανουαρίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες ασφαλείας τροφίμων (http://inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/the-safe-food-for-canadians-regulations-are-here/eng/1547488355844/154748835620).

Σκοπός της νέας Νομοθεσίας είναι η θωράκιση της ασφάλειας τροφίμων και η άμεση απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά. Ταυτόχρονα, περιορίζεται η γραφειοκρατία, μειώνεται η επιβάρυνση του διοικητικού μηχανισμού και απλοποιείται η διαδικασία για τις επιχειρήσεις, καθώς υφίσταται ένα μόνο πλέγμα κανόνων, αντικαθιστώντας τα δεκατέσσερα συνολικά νομοθετήματα που ίσχυαν προ της ημερομηνίας θέσεως σε εφαρμογή των νέων κανόνων.

Την εποπτεία τήρησης έχει ο Καναδικός Οργανισμός Επιθεώρησης Τροφίμων (Canadian Food Inspection Agency – CFIA), στον δικτυακό τόπο του οποίου έχουν αναρτηθεί αναλυτικές πληροφορίες (http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/licensing-of-food-businesses/eng/1427300844139/1427300914872) .

Δεδομένου ότι τίθενται νέες απαιτήσεις αδειοδότησης των εταιρειών, η κυβέρνηση, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων, διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια και παρέχει ενημέρωση από την ιστοσελίδα της.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων ασφαλείας τροφίμων είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

α) «Tips for a smooth Safe Food for Canadians licence application» http://inspection.gc.ca/food/exports/tips-for-a-smooth-safe-food-for-canadians-licence-/eng/1545331467617/1545331578129-

β) Διαδικασία αδειοδότησης http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353

γ) «Outcome-based regulations under the Safe Food for Canadians Regulations»

http://inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/outcome-based-regulations/eng/1546990156382/1546990156678

δ) Certificate of free sale http://www.inspection.gc.ca/food/exports/certification/certificate-of-free-sale/eng/1507732648572/1507732649258

ε) http://inspection.gc.ca/food/videos/sfcr-overview-webinar/eng/1545939216052/1545939216317- βίντεο