Το Γραφείο Οικονιμικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Μπουένος Άϊρες μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει εστιάζοντας σε θέματα όπως το Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Αργεντινής και οι προοπτικές ανάπτυξής του, στατιστικά στοιχεία, θεσμικό πλαίσιο κ.α.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Έκθεση παρακαλούμε πατήστε εδώ.