Συμβουλές

Αυστραλία: Επιβολή υγειονομικών μέτρων στις εισαγωγές για την προστασία της Αυστραλίας από το μη γηγενές παράσιτο τρωγόδερμα (trogoderma granarium) / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Αυστραλίας προτίθεται να εφαρμόσει συμπληρωματικές απαιτήσεις στις εισαγωγές αγαθών στην Αυστραλία για τη διαχείριση του κινδύνου από το μη γηγενές ζωικό παράσιτο τρωγόδερμα (Khapra Beetle – Trogoderma Granarium).

Τα μέτρα αφορούν σε φυτικά προϊόντα, καθώς και σε κοντέινερ για την θαλάσσια μεταφορά πολλών κατηγοριών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Νέα Ζηλανδία: Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της χώρας και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει για την Οικονομία της Νέας Ζηλανδίας και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας – Νέας Ζηλανδίας

Για να διαβάσετε την Έκθεση, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Αυστραλία: Εξελίξεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Αυστραλίας – Έναρξη διαπραγματεύσεων για την σύναψη διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει ότι

"τις 23 Φεβρουαρίου τ.ε. ξεκίνησε ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Ελλάδας και της Αυστραλίας για την σύναψη διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί την 1η Μαρτίου τ.ε.

Η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας θα προσφέρει ακόμη ευνοϊκότερες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών. Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς, κατά την τελευταία πενταετία, η εμπορική και η επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών διανύει περίοδο άνθησης"

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Αυστραλία: Επιχειρηματικός Οδηγός για την Αυστραλία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμποεικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδενϋ μάς ενημερώνει για τον Επιχειρηματικό οδηγό για την Αυστραλία ο οποίος περιέχει χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Αυστραλίας

Για να διαβάσετε αναλυτικά τον Οδηγό παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στο Σύδνεϋ

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora

Αυστραλία: Η Αγορά Ελαιολάδου / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει ότι "η Αυστραλία είναι ο 7ος μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου παγκοσμίως. Κατά την περίοδο 2014 έως 2020, οι εισαγωγές ελαιολάδου της Αυστραλίας κυμάνθηκαν από 22,8 έως και 36,6 χιλ. τόνους ετησίως. Οι κυριότεροι προμηθευτές ελαιολάδου της Αυστραλίας κατά το 2020 ήταν η Ισπανία με μερίδιο 79,7% επί του συνόλου, η Ιταλία με μερίδιο 11,2% και η Ελλάδα με μερίδιο 4%."

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία για την αγορά ελαιολάδου στην Αυστραλία και τις προοπτικές του προϊόντος παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Νέα Ζηλανδία: Επανεξέταση Δασμού Antidumping σε Ελληνικά Κονσερβοποιημένα Ροδάκινα

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει σχετικά με την Επανεξέταση του δασμού antudumping που επιβάλλει η Ν. Ζηλανδία στις εισαγωγές  

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας έχει εκκινήσει διαδικασία επανεξέτασης τους δασμού αντιντάμπινγκ τον οποίο επιβάλλει η χώρα στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, οι αρμόδιες νεοζηλανδικές υπηρεσίες συγκεντρώνουν πληροφορίες από τα εμπλεκόμενα μέρη (Νεοζηλανδοί παραγωγοί, Νεοζηλανδοί εισαγωγείς, Έλληνες εξαγωγείς κλπ).
Το Υπουργείο Επιχειρήσεων Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας προβλέπεται να δημοσιεύσει Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με την σκοπιμότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας επιβολής δασμού αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα στην Νέα Ζηλανδία έως τις 11 Δεκεμβρίου τ.ε.

Η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ στις εξαγωγές κονσερβοποιημένων ροδάκινων από την Ελλάδα στην Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1998 κατόπιν αιτήματος της νεοζηλανδικής επιχείρησης Heinz Wattie’s Ltd (HWL), η οποία είναι θυγατρική της πολυεθνικής Kraft Heinz και μοναδικός τοπικός παραγωγός κονσερβοποιημένων ροδάκινων στην Νέα Ζηλανδία.

Για να διαβάσετε την πλήρη ενημέρωση, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ

          Διαιδικτυακή Πύλη Agora του ΥΠΕΞ

Αυστραλία: Κυκλοφορία μη ελληνικών προϊόντων που κάνουν χρήση ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων ούζο, τσίπουρο και τσικουδιά / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε,Υ. Σύδνεϋ

Εν όψει της διαπργαμάτευσης της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, η οποία προβλέπεται ότι θα περιλαμβάνει ειδικές ρήτρες για την προστασία των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων, το Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ πραγματοποίησε έρευνα στην τοπική αγορά, καθώς και στο μητρώο της αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλίας, προκειμένου να καταγράψει την παρουσία μη ελληνικών προϊόντων τα οποία κάνουν χρήση των ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων Ούζο, Τσίπουρο και Τσικουδιά στην Αυστραλία, καθώς και το τρέχον νομικό καθεστώς αυτών των προϊόντων.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική έκθεση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις στην Αυστραλία

Tο Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνευ μάς παρεέχει λίστα χρήσιμων διευθύνσεων στην ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και ανάλογα με την πληροφορία που σας ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση, σάς παρακαλούμε να ανοίξετε τον σχετικό κατάλογο, πατώντας εδώ.

Επιχειρηματικός Οδηγός για την Αυστραλία - Χρήσιμες Διευθύνσεις στην Αυστραλία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Σύδνεϋ

Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Σύδνεϋ έχει συντάξει Επιχειρηματικό Οδηγό για την Αυστραλία.

Στον Οδηγό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν γενικά στοιχεία, πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη φορολογία και τη δασμολόγηση, το επενδυτικό περιβάλλον, τους διαγωνισμούς και χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Επιχειρηματικού Οδηγού παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δείτε λίστα με χρήσιμες διευθύνσεις στην Αυστραλία παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Φορείς προώθησης εμπορίου στην Αυστραλία.

ACT and Region Chamber of Commerce
& Industry
12A Thesiger Court
DEAKIN ACT 2600
Telephone: 02 6283 5200
Facsimile: 02 6282 5045
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  www.actchamber.com.au

Australian Federation of Employers & Industries
PO Box A233
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Telephone: 02 9264 2000
Facsimile: 02 9261 1968
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.afei.org.au

Business SA
Enterprise House
136 Greenhill Road
UNLEY SA 5061
Telephone: 08 8300 0000
Facsimile: 08 8300 0001
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.business-sa.com

Chamber of Commerce & Industry Queensland
Industry House
375 Wickham Terrace
BRISBANE QLD 4000
Telephone: 07 3842 2244
Facsimile: 07 3832 3195
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.cciq.com.au

Chamber of Commerce & Industry of Western
Australia (Inc)
PO Box 6209
EAST PERTH WA 6892
Telephone: 08 9365 7555
Facsimile: 08 9365 7550
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.cciwa.com

Chamber of Commerce Northern Territory
Confederation House
1/2 Shepherd Street
DARWIN NT 0800
Telephone: 08 8982 8100
Facsimile: 08 8981 1405
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.chambernt.com.au

NSW Business Chamber
Level 15
140 Arthur Street
NORTH SYDNEY NSW 2060
Telephone: 13 26 96
Facsimile: 1300 655 277
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.nswbusinesschamber.com.au

Tasmanian Chamber of Commerce & Industry Ltd
GPO Box 793
HOBART TAS 7001
Telephone: 03 6236 3600
Facsimile: 03 6231 1278
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.tcci.com.au

Victorian Employers' Chamber of Commerce & Industry
GPO Box 4352QQ
MELBOURNE VIC 3001
Telephone: 03 8662 5333
Facsimile: 03 8662 5367
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vecci.org.au