Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Σύδνεϋ μάς ενημερώνει ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Υδάτων και Περιβάλλοντος της Αυστραλίας προτίθεται να εφαρμόσει συμπληρωματικές απαιτήσεις στις εισαγωγές αγαθών στην Αυστραλία για τη διαχείριση του κινδύνου από το μη γηγενές ζωικό παράσιτο τρωγόδερμα (Khapra Beetle – Trogoderma Granarium).

Τα μέτρα αφορούν σε φυτικά προϊόντα, καθώς και σε κοντέινερ για την θαλάσσια μεταφορά πολλών κατηγοριών προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.