Βρείτε εδώ κατάσταση κρατικών διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν στην Βουλγαρία.

Όσοι ενδιαφέρονται για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό, εντός των αναφερόμενων προθεσμιών.

Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες.

Δείτε το τεύχος.