Οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι ιστοσελίδων που περιλαμβάνουν προκηρύξεις στους τομείς των δημοσίων έργων στη Σλοβακία είναι οι ακόλουθοι: 

http://www.cwctenders.com/construction_tenders_slovakia.htm (Civil Works And Construction Tenders) 

http://www.electricaltenders.com/search.php?total=122&off=10&inc=y&competition=®ion_name%5B%5D=SK&day=&mon=&year=¬ice_type_new%5B%5D=1,2,3,7,10,11,16,9,4,8,5§or= 19 (Ενέργεια Energy, Power & Electrical Tenders) 

http://www.medicaltenders.com/medical_tenders_slovakia.htm (Ιατρικός Εξοπλισμός Medical Tenders Slovakia) http://www.ittenders.com/information_technology_slovakia.htm (Πληροφορική Information Technology (IT) Tenders) 

Περισσότερες πληροφορίες, στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα http://www.globaltenders.com/tendersslovakia.htm