Εταιρεία από την Κύπρο επιθυμεί να εισαγάγει από την Ελλάδα βιολογική ζωοτροφή

Πηγή: Γραφεία Ο.Ε.Υ της Έλλάδας στη Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ενδιαφερόμενο και τη ζήτηση προϊόντος, πατήστε εδώ.