Το Γραφείο Οικονομκών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για την Προκήρυξη  Διαγωνσιμών Δημοσίου.

Στη λίστα που μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ, υπάρχουν πληροφορίες για την προμήθεια των εκάστοτε προϊόντων / υπηρεσιών, τον φορέα, την προθεσμία για την προμήθεια του τεύχους διαγωνισμού και την προθεσμία για την υποβολή  προσφορών.

 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά
περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους
του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους πίνακες.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελλάδας στη Σόφια

          Διαδικτυακή Πϋλη Agora του ΥΠΕΞ