Στοιχεία Επικοινωνίας

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ποιοι κλάδοι αμείβουν καλύτερα και σε ποιους οι αποδοχές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, Γραφείο ΟΕΥ, ενημερώνει για την αύξηση 15% στις μέσες καθαρές μηνιαίες αποδοχές στη Ρουμανία το 2023, Στα 1.022 Ευρώ ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός, Ποιοι κλάδοι αμείβουν καλύτερα και σε ποιους οι αποδοχές αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ανάλυση και εκτιμήσεις για την πορεία της ηλεκτροκίνησης – ανησυχία λόγω της απότομης μείωσης του ρυθμού πωλήσεων ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Σύμφωνα με την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο, Γραφείο ΟΕΥ, Υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με την απότομη πτώση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία. Περισσότερα